نوشته‌ها

شمع خودرو ، چه موقع شمع خودرو را تعویض کنیم + نشانه های خرابی شمع موتور

/
 موتور خودرو شامل قطعات بسیار میشوند که همه این قطعات در کنار هم کا…